NAB reglementen

Omdat veiligheid voorop staat in de autosport zijn er specifieke eisen waaraan voertuigen moeten voldoen voordat ze kunnen deelnemen aan de trainingen en wedstrijden.

Naast de licentie die de coureur aanvraagt moet ook de auto een technische keuring ondergaan voordat ermee gereden mag worden. De technische keuring van iedere klasse is omschreven in een technisch reglement. Met name op de wedstrijden wordt gekeurd op de veiligheidsaspecten in dit technisch reglement, waaronder checken brandwerende kleding , veiligheidsgordels, brandstofleidingen, hoofdschakelaar enz.

Pas als licentie en autokeuring gereed zijn kan de training of wedstrijd beginnen. De veiligheidsvoorschriften rondom het evenement staan omschreven in de reglementen.

Via onderstaande link kunt u onze NAB reglementen downloaden.

 

2024

Dirt track racing

 

Autospeedway

 

Oude reglementen

 

NOV Autospeedway Lelystad

Nog niet in het NOV ruleboek opgenomen maar wel ingevoerd: 

Separaat op de NOV site vermeld de klassen die enkele keren per jaar op Midland rijden:

Reglement wijzigingen

De NAB heeft een technische commissie die de reglementen beheerd. De reglementen worden jaarlijks herzien en gepubliceerd op deze website. Mocht u een wijziging door willen geven, kan dit via de aangesloten NAB leden.

Ook is het mogelijk om een verzoek in te dienen. De technische commissie zal zich hier verder over buigen.