Autocross nationaal

Autocross wedstrijden worden verreden op onverharde circuits maar nu met zowel linker als rechter bochten. Deze circuits kunnen in lengte soms meer dan 600 met bedragen waarbij de ondergrond alleen ontdaan is van gras en beplanting. Daarnaast word er ook gewerkt met zgn. staande starts. Deze wedstrijden worden verreden op meestal niet permanente circuits volgens de baan voorschriften van niet permanente circuits van de NAB.

Deze wedstrijden worden hoofdzakelijk georganiseerd in het zuiden en oosten van het land. De eigen technische reglementen van de voertuigen voor deze autocross wedstrijden vertonen soms gelijkenissen met een paar klassen uit de Dirt Track Racing. Hierdoor zijn er deelnemers die soms aan beide sport disciplines kunnen deelnemen. Ook voor deze sectie gelden de veiligheids voorschriften van de NAB voor deze specifieke sectie.