NAB bestuur

 • Voorzitter/ secretaris Douwe de Haan
 • Penningmeester Ruud Weijers
 • Mede bestuursleden Fred Vowinkel, Roland Louwsma, Ruud Weijers

Sectie vertegenwoordigers in het bestuur

 • Sectie Karting Ger Schrouff
 • Sectie Auto Speedway Fred Vowinkel
 • Sectie Dirt Track Racing Roland Louwsma
 • Sectie Oval Racing Frits de Haan

Technische Commissie

Technische commissie bestaat uit:

 • Voorzitter Roland Louwsma
 • Sectie dirt track racing Gerrit Zwerver 
 • Sectie Oval Racing / Auto Speedway Gerton Boes

De technische commissie bestaat verder uit één afgevaardigde persoon van elk aangesloten baan. Aangevuld met de hoofd-keurmeester van de Stockcar Formule 1 en Stockcar Formule II. 

TC commissie baankeuring

De baankeuringen worden uitgevoerd door de Technische Commissie. De baankeuringscommissie bestaat uit:

 • Hoofd keurmeester Gerrit Zwerver
   

NOSP
De NAB erkend de NOSP en kan adviezen van de NOSP overnemen.

AANGESLOTEN CIRCUITS

 • NAB Fed. Karting
 • NOV Lelystad
 • MAB Texel
 • FAC Blauwhuis
 • NAC Kollum
 • ASE Emmen
 • NNO Ter Apel

Gedragsregels

Naar een veiliger autosport reglement sectie autocross NAB