Organisatie

De Nederlandse Autosport Bond, de NAB is in 1998 mede opgericht uit onvrede omtrent het functioneren van de bestaande Nationale autosport federatie. Met name de amateursporten binnen de Nederlandse autosporten wereld wensten beter en te worden vertegenwoordigd.

Het bestaansrecht van de Nederlandse Autosport Bond, de NAB is gebaseerd op twee pijlers. De eerste is het Nationaal en Europees recht op vereniging.

De tweede is dat de Nederlandse Autosport Bond voor overheid, gemeenten, provincies, veiligheid regio’s en andere instanties vergelijkbare veiligheidsvoorwaarden hanteren voor deelnemers, medewerkers en het publiek gelijk de KNAF en of andere landen binnen Europa. Sterker nog in een aantal gevallen worden zelfs iets hogere eisen gesteld door de NAB.

Dit alles heeft er toe geleid dat de NAB nog steeds groeiende is in deelnemers en medewerkers maar ook in nieuwe secties.