5 augustus 2021

In Memoriam

“Degenen die ik liefheb verlaat ik,
Om degenen die ik liefhad
Terug te vinden”

Na een kort ziekbed is plotseling overleden

Evert van den Hoek

8-11-1936   -   17-7-2021

Als een van de “founding fathers” van de Nederlandse Autosport Bond zat Evert nog steeds in het bestuur als penningmeester, waar hij met zijn markante verschijning niet te missen was. Wij zullen
zijn unieke stijl van besturen niet snel vergeten. Een man die leefde voor het karting, maar ook de ovalracing en autocross een warm hart toe droeg. Altijd bezig met zijn “spelletje” was hij heel het
jaar druk bezet met zijn activiteiten achter de schermen om alles zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Allemaal op zijn eigen wijze en tempo. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit groot gemis. Ook wij zullen Evert missen. Het is goed dat we samen zoveel herinneringen hebben gemaakt waar wij nu mee verder kunnen. Je hebt je laatste heat gereden, Adieu Evert

Bestuur NAB